Fyzická ochrana majetku a osob

 ochrana a ostraha

zahrnuje činnosti:

  • ostraha majetku a zařízení
  • evidence vstupů a výstupů osob
  • evidence vozidel
  • recepční služby
  • zamezení vstupu neoprávněným osobám
  • pochůzkový systém (možnost s využitím čipování kontrolních bodů)
  • fyzická ostraha psovody se psy
  • další specifické úkoly dle požadavku objednavatele
  • dohled nad objekty v určenou dobu pomocí mobilní hlídky