O nás

  • Firma VOKO působí na trhu komerční bezpečnosti již více než 20 let a je jedním ze  zakládajících členů Severočeské pobočky Asociace soukromých služeb ČR.  V roce 2009 byla vyznamenána čestnou plaketou. Firma každoročně obhajuje udělený certifikát Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR, který ověřuje její činnost dle norem EU. 
  • Každý zaměstnanec prochází výcvikem a školením a je držitelem „Osvědčení o získané profesní kvalifikaci podle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění zákona č.53/2012 Sb. 
  • Okamžitý a rychlý zásah našich pracovníků je umocněn dokonalou znalostí místního prostředí a specifikou místní bezpečnostní problematiky. 
  • K ostraze objektů i výjezdům jsou používání služební psi vedení zkušenými psovody. 
  • Firma spolupracuje s místními odděleními státní i městské policie a také s dalšími renomovanými bezpečnostními firmami jako G4S, SECURITAS, DI SEVEN, TOREX, CNS GROUP. 
  • Pro případné vzniklé škody jsme pojištěni u společnosti Kooperativa a.s. 


chovna stanice ze severnich hvozdu