Pult centrální ochrany

 PCO

Dálková ostraha objektů.

Středisko poplachového centra nepřetržitě monitoruje lokality a objekty zabezpečené poplachovým či kamerovým systémem.

Získané informace a data jsou okamžitě vyhodnocovány a v případě nestandardní situace jsou okamžitě realizována smluvně dohodnutá řešení.

  • zásah výjezdové skupiny
  • předání získaných informací určeným osobám, subjektům, Policii apod.

 

pco2