Dodávka a montáž bezpečnostních systémů

 montáž
  • Poradenská a realizační činnost v oblasti bezpečnostních systémů.
  • Zpracování bezpečnostního posouzení objektu
    • kritická místa
    • úroveň zabezpečení
  • Schvalování komponentů EZS (elektronický zabezpečovací systém)
  • Instalace a revize systémů